VeiligWerk | Samen Sterk 2024


Klanten dag 2024

VeiligWerk Samen Sterk met Boskalis

Na een succesvolle eerste editie bij Arcadis in Amersfoort, heeft de tweede editie van de VeiligWerk Samen Sterk event plaatsgevonden op 24 januari 2024 bij de Boskalis Campus in Papendrecht.

Meer dan 60 deelnemers van 41 verschillende bedrijven zijn gekomen om kennis te delen over veiligheid en samen te denken over cultuurverandering. 

VeiligWerk-Samen-Sterk-2024
Erik Nijland van Arcadis geeft de leiding van de Samen Sterk event door aan Marcel Witte van Boskalis

Als introductie heeft avonturier en bergbeklimmer Melvin Redeker ons meegenomen in zijn wereld van risicovolle expedities aan de top van de wereld. Melvin bracht ons interessante inzichten over veiligheid in extreme situaties, en gaf praktisch toepasbare actiepunten voor het het verbeteren van onze veiligheidscultuur.

Arne Diegenbach, CEO van VeiligWerk heeft de laatste ontwikkelingen en nieuwe projecten van VeiligWerk gepresenteerd. Vorige jaar was het thema “samenwerken” en dankzij de feedback van een groep klanten ging de ontwikkeling in een snel tempo! Bedrijven die verschillende apps en omgevingen van VeiligWerk gebruiken, kunnen nu samenwerken op door hun zelf gekozen projecten zodat meldingen, inspecties en documentatie kunnen worden gedeeld. Dit jaar kunnen klanten meedenken over de ontwikkeling van een Performance module en een Project Start omgeving voor de gebruiker.

Marlies Kempen, veiligheidskundige bij VeiligWerk, heeft de nieuwe RI&E module gepresenteerd (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Het is nu heel eenvoudig om een RI&E, een TRA (Taak Risico Analyse) of een PSI (Project Specifieke Instructie) op te stellen.

Marcel Witte van Boskalis heeft in een interactieve sessie hun Veiligheidscultuurprogramma NINA (No Injuries, No Accidents) toegelicht en Stefan Meijer heeft met ons zijn kennis van veiligheidsdashboards gedeeld.

We hebben elkaar nodig om werk veiliger te maken, te leren van elkaar bij voorbeeld door het delen van incidenten. Niet bedrijfsbreed maar branchebreed. VeiligWerk Samen Sterk!

Volgend jaar er bij zijn? Stuur ons even een berichtje!

VeiligWerk Samen Sterk