VeiligWerk ISO27001 gecertificeerd


Banner ISO 27001

Goed nieuws!

Sinds maart dit jaar is VeiligWerk ISO 27001 gecertificeerd.

ISO27001 betreft de internationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Op nationaal niveau is VeiligWerk ook Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) BBN1 gecertificeerd, het  basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).