Wat doet ú met de Bewust Veilig Dag 2023?


De Bewust Veilig Dag op 29 maart is de dag waarop de bouwsector extra aandacht geeft aan veilig werken.
Veilig werken, waarom blijft dat nu een actueel thema?
Simpel. In 2022 hadden we een kleine 200.000 ongevallen op het werk, waarvan ruim de helft leidde tot arbeidsverzuim.
De Bouwsector heeft daarbij een aandeel van circa 8.000 ongevallen met tenminste 1 dag arbeidsverzuim. Door structureel aandacht aan veiligheid te geven is dit aantal de laatste jaren flink gedaald, maar er is op dit belangrijke thema altijd ruimte voor verbetering.

Dus wat doet ùw bouwbedrijf met de de Bewust Veilig Dag?

We helpen u graag aan een paar goede ideeën, mocht u die zelf nog niet hebben.
Laat u inspireren op #BewustVeiligDag ondersteund door #BouwendNederland
En heeft u een heel goed idee? Misschien belonen wij dat dan wel met het tijdelijk kosteloos beschikbaar stellen van onze VeiligWerk App, zodat u zelf ervaart hoe één handige App kan bijdragen aan veilig werken in uw organisatie.