VeiligWerk | Samen Sterk


Klanten dag 2023

Klantendag 2023

Wat krijg je als je veiligheidsspecialisten, die allemaal gebruik maken van hetzelfde veiligheidsplatform bij elkaar brengt?
Een goed gesprek over een meer veilige werkplek en een zinvolle discussie over hoe wij elkaar daarbij kunnen versterken.
 
Informatie, kennis en ervaringen delen brengt iedereen verder. Daarom organiseerden VeiligWerk | SafetyFirst en Arcadis op 24 januari samen een informatieve middag met als insteek: hoe kunnen we meer informatie delen en daarmee veiligheid op de werkvloer te vergroten?

Tijdens de bijeenkomst ‘VeiligWerk, samen sterk’ lieten meer dan 30 bedrijven die de VeiligWerk App gebruiken zich inspireren door:

Jan Kees Hofker, directeur van Stichting railAlert Hij deelde zijn ervaringen ten aanzien van samenwerking in de keten. En ging daarbij in op praktijkervaringen uit het verleden en schetste een beeld voor een veilige toekomst.

Jitse van den Berg veiligheid bij Donker Groep. Jitse nam ons mee in de reis die Donker Groep maakt in haar ambitie om trede 5 van de veiligheidsladder te bereiken.

Arcadis collega’s Nico van Roden en Liza van Vliet – van Erk lieten ons tijdens een oefening uit hun safety leadership training ervaren hoe lastig het is om samen een schijnbaar simpele taak uit te voeren zonder (te leren van) incidenten. Goede samenwerking vraagt continue aandacht en afstemming.

En natuurlijk spraken we over hoe we samen meer informatie kunnen delen binnen het veiligheidsplatform dat de VeiligWerk app biedt. Dit alles met als hoger doel, een veilige werkomgeving.

Kennis delen is samen groeien!

Nu vinden we vaak allemaal het wiel uit. Corona was een mooi voorbeeld, ieder bedrijf maakte een kennisblad over Corona. Beter was natuurlijk dat er één blad was dat door alle bedrijven was gebruikt. De medewerkers krijgen zo allemaal eenduidige informatie wat de helderheid ten goede komt én het scheelt nog eens een heleboel bedrijven om hetzelfde kennisblad te maken.

We hebben elkaar nodig om ons werk veiliger te maken, leren van elkaar door delen van (bijna) incidenten. Niet bedrijfsbreed maar branchebreed. Samen staan we sterker!

Date: 24 January 2023

Time: 13:30 – 17:00

Location: Arcadis, Amersfoort

VeiligWerk Samen Sterk

Volgend jaar er bij zijn? Stuur ons even een berichtje!