Module melden banner

Melden, oplossen, analyseren. Situaties melden is de eerste stap naar een veilige werkomgeving

Om het aantal veiligheidsincidenten op de werkvloer terug te dringen is het belangrijk om een positieve meldcultuur te creëren. Door veiligheidssituaties te melden krijgt een organisatie inzicht in wat er speelt op de werkvloer en hoe risico’s voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Meldsoorten en formulieren op maat

Met de module “Melden” kan iedere gebruiker gemakkelijk en snel een melding maken op een project of een locatie. De melding wordt direct naar de verantwoordelijke gestuurd. De verantwoordelijke volgt de melding op totdat deze gesloten kan worden.

Als organisatie bepaal je zelf de gewenste meldsoorten en meldformulieren. Er kan gekozen worden uit verschillende meldsoorten, waaronder onveilige situatie, ongeval of een positieve melding, zoals verbeteridee of veilige melding. Meldsoorten kunnen ook betrekking hebben op specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals breukglas, schade of afwijking. In overleg met VeiligWerk kan dit voor jullie worden ingericht.

Voor elke meldsoort kan een apart meldformulier worden aangemaakt. Deze meldformulieren zullen gedurende het implementatie traject gezamelijk met jullie worden opgezet.

Melding maken, versturen en volgen in de app

Melden met VeiligWerk app
Melding maken
Specifieke vragen aan de melder
Foto toevoegen aan een melding
Acties voor de verantwoordelijke

Meldflow

  • De melding wordt middels een push bericht én e-mail naar de verantwoordelijke gestuurd.
  • De melder ziet alleen zijn eigen ingevulde formulier.
  • Voor elke melding kunnen taken worden aangemaakt om de situatie op te lossen.
  • Het is mogelijk om volgers toe te voegen zodat zij de melding ook kunnen volgen.
  • Totdat de verantwoordelijke de melding sluit kunnen de melder en de verantwoordelijke nog foto’s en opmerkingen toevoegen.
  • De verantwoordelijke kan de melding opvolgen en verrijken middels een aanvullend meldformulier. Door meldingen te verrijken met informatie over bijvoorbeeld basis risico factoren kunnen trendanalyses en statistieken over veiligheid worden gemaakt en incidenten in de toekomst hopelijk worden voorkomen.

De theorie van Heinrich achter het melden

Piramide van Heinrich
piramide van Heinrich

Het belang van melden van onveilige situaties is ontstaan met de theorie van Heinrich. De piramide van Heinrich, ook bekend als veiligheidspiramide, is de verhouding die zou bestaan tussen ongevallen zonder letsel, ongevallen met licht letsel en ongevallen met ernstig letsel en dodelijke ongevallen. 

De theorie is dat voor elk dodelijke ongeval er 30 ongevallen zijn met ernstig letsel, 300 ongevallen met licht letsel, 3000 bijna ongevallen en 30.000 onveilige situaties of handelingen plaatsvinden. Deze ratio is met de jaren aangepast door verschillende specialisten, maar deze cijfers kloppen niet altijd precies met alle sectoren en regio’s.

Desalniettemin heeft deze driehoek nog steeds een groot invloed op het veiligheidsdenken. Dankzij deze theorie is men bewust geworden van het belang van melden van onveilige situaties om ernstige ongevallen met letsel te voorkomen.

En dat is wat we uiteindelijk helemaal graag willen: iedereen elke dag veilig naar huis.

Cookies toestaan?

Meer informatie / gebruikte cookies

Functioneel (essentieel): Wij gebruiken functionele cookies om te werking van de website te faciliteren.

Analytics (essential): Wij gebruiken Google Analytics om het bezoek aan onze website te meten. Google analytics gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over bezoekers en bezoekersactiviteiten op onze website te verzamelen. Meer informatie